Poradnia Lekarza Rodzinnego

Lek. Adam Wawrzacz

lekarz rodzinny
Poniedziałek: 8:00 – 13:00
Czwartek: 8:00 – 14:00

Lek. Mariusz Kozik

lekarz rodzinny
Poniedziałek: 8:00 – 12:00
Piątek: 8:00 – 13:00

Lek. Renata Cieślar-Marianek

lekarz rodzinny
Wtorek: 8:00 – 13:00
Środa: 8:00 – 14:00
Czwartek: 14:00 – 18:00